OCOP là tên viết tắt của cụm từ “One Commune One Product” được hiểu là “Mỗi xã một sản phẩm”. Thủ tướng Chính phủ ban hành OCOP như một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn nhằm thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và khuyến khích thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Sản phẩm đạt chứng nhận OCOP là sản phẩm đã được chuẩn hóa theo các tiêu chuẩn của OCOP được phân hạng từ 1 sao đến 5 sao.

-25%
Hết hàng
1,500,000
-29%
Hết hàng
-9%
Hết hàng
320,000
-9%
-8%
Hết hàng
Hết hàng
80,000
Hết hàng
330,000
Hết hàng
145,000
Hết hàng
Hết hàng
55,000
Hết hàng

Hương Bài Tân Nguyên

Combo Hương bài Cao cấp

295,000

Hương Bài Tân Nguyên

Combo Nụ bài + Lư xông gốm

90,000
Hết hàng

Hương Sạch Tân Nguyên

Hương Trầm Vòng Phổ Thông – TV20T

110,000
Hết hàng

Hương Bài Tân Nguyên

Hương Bài Vòng BV20T

95,000

Hương Sạch Tân Nguyên

Combo Hương Trầm Cao Cấp – TCB01

1,000,000
Hết hàng

Hương Trầm Tân Nguyên

Nụ trầm hương cao cấp TS32C4

490,000
-8%
480,000
-12%

Hương Trầm Tân Nguyên

Trầm miếng cao cấp gói 200gr

220,000
-23%

Hương Trầm Tân Nguyên

Trầm miếng cao cấp gói 100gr

115,000

Nụ bồ kết Tân Nguyên

Nụ Bồ Kết – KT05

10,000

Hương Trầm Tân Nguyên

Nụ trầm hương – TT05C2

15,000

Hương Trầm Tân Nguyên

Nụ trầm hương – TT05C1

8,000