Liên hệ

HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN – CÔNG TY TNHH MTV TÂN NGUYÊN

Văn phòng: 73 Trần Thái Tông, Thủy Xuân, TP. Huế

Nhà máy SX: Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

Hotline: 0906.526.246  – hoặc 0972.533.151 (Hà Vi)

Email: huongsach@tannguyen.vn