Liên hệ

HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN – CÔNG TY TNHH MTV TÂN NGUYÊN

Văn phòng: 73 Trần Thái Tông, Thủy Xuân, TP. Huế

Nhà máy SX: Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

SĐT: 0234 3938 366 – Hotline: 0906.526.246 

Email: huongsach@tannguyen.vn

Website: www.huongsachtannguyen.com