𝕊𝕌𝕄𝕄𝔼ℝ 𝕊𝔸𝕃𝔼 𝟘𝟞.𝟘𝟞 – ℍ𝔼̀ ℝ𝕌̛̣ℂ ℝ𝕆̛̃, ℚ𝕌𝔸̀ 𝕋𝔸̣̆ℕ𝔾 𝔹𝔸̂́𝕋 ℕ𝔾𝕆̛̀

☀️𝕊𝕌𝕄𝕄𝔼ℝ 𝕊𝔸𝕃𝔼 𝟘𝟞.𝟘𝟞 – ℍ𝔼̀ ℝ𝕌̛̣ℂ ℝ𝕆̛̃, ℚ𝕌𝔸̀ 𝕋𝔸̣̆ℕ𝔾 𝔹𝔸̂́𝕋 ℕ𝔾𝕆̛̀ ☀️
🔥|| 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗔𝗬! 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗔𝗬! || 🔥
⏰ 𝐃𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝟎𝟒.𝟎𝟔 – 𝟎𝟔.𝟎𝟔
⚡ 𝐒𝐨̂́ 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨̂́𝐭 đ𝐨̛𝐧⚡
1️⃣ Đ𝐎̛𝐍 𝐓𝐔̛̀ 𝟐𝟗𝟗𝐊 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐇𝐎̣̂𝐏 𝐓𝐗𝟏𝟎𝟎𝐏
2️⃣ 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏
– MUA Nụ Trầm phổ thông 100 viên TX100P TẶNG Nụ Bài 45 viên BT45C
– MUA Nụ Trầm cao cấp C3 túi 500gr TT45C3 0.5K TẶNG Lư gỗ nắp rồng
– MUA Nụ Trầm cao cấp C4 túi 500gr TT45C4 0.5K TẶNG Lư xông gốm cao cấp
3️⃣ 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟐
– MUA Nụ Trầm phổ thông C1 túi 500gr TT45C1 0.5K TẶNG Lư xông gốm và Nụ Trầm 5 viên dùng thử C3
– MUA Nụ Trầm phổ thông C1 túi 500gr TT45C1 0.5K TẶNG Lư xông gốm và Nụ Trầm 5 viên dùng thử C3
4️⃣ 𝐌𝐔𝐀 𝟑 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏
– MUA 𝟑 sản phẩm cùng loại TẶNG 𝟏 sản phẩm cùng loại
 
⚠ Lưu ý:
• Ưu đãi áp dụng tại Website, Zalo, Facebook, Trực tiếp và Hotline.
• Ưu đãi chỉ áp dụng với một số sản phẩm nhất định
• Không giới hạn số lượng mua.
• Không áp dụng trùng với các chương trình khuyến mãi khác.
——————————–
HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN.
Địa chỉ: 25 Thanh Hải, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Hotline: 0906.526.246