ngày thương binh – liệt sĩ

Hương Sạch Tân Nguyên dâng hương Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/07/2022

Công người nhớ mãi suốt đời Đem lòng cống hiến sáng ngời sử xanh Thời bình đất nước vàng thanh Người đi mãi khuất ơn anh vẫn còn Lòng gan dạ sắt tim son Hy sinh tất cả dãy hòn vì dân Mang cho cuộc sống rất cần Cơm no áo ấm tiếng ngân nhớ …

KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH – LIỆT SĨ (27/7/1947 – 27/7/2021)

Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang do Đảng ta lãnh đạo; để có được ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến; hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tôn vinh; ghi …