Hương Sạch Tân Nguyên dâng hương Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/07/2022

Công người nhớ mãi suốt đời
Đem lòng cống hiến sáng ngời sử xanh
Thời bình đất nước vàng thanh
Người đi mãi khuất ơn anh vẫn còn
Lòng gan dạ sắt tim son
Hy sinh tất cả dãy hòn vì dân
Mang cho cuộc sống rất cần
Cơm no áo ấm tiếng ngân nhớ hoài…
Hương Sạch Tân Nguyên đồng hành cùng Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị

Chiến tranh đã đi qua nhiều năm nhưng những hậu quả; và dư âm của nó còn sót lại vẫn rất lớn lao và khốc liệt; ghi dấu mãi mãi trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam. Ngày 27/7 về, đó là ngày mà nhân dân cả nước đã giành riêng để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh vì đất nước, vì độc lập tự do. Các anh ra đi vì những mục tiêu cao đẹp và ngã xuống hào hùng; bàn tay của giặc đã tàn phá dày xéo đất nước nhưng không bao giờ làm thay đổi được bản chất của con người Việt Nam.

Hương Sạch Tân Nguyên đồng hành cùng Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị

“Uống nước nhớ nguồn”, đó là đạo lý tốt đẹp của dân tộc; và chúng ta có được hòa bình độc lập như ngày hôm nay chính là nhờ một phần lớn công lao của các thế hệ đi trước. Hãy cùng tưởng niệm các anh hùng dân tộc.

Hương Sạch Tân Nguyên dâng hoa viếng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế

Hương Sạch Tân Nguyên đồng hành cùng Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị và Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Hương Sạch Tân Nguyên đồng hành cùng Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị
Hương Sạch Tân Nguyên đồng hành cùng Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị
Hương Sạch Tân Nguyên dâng hương viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế

Đất nước đã hòa bình, nhưng chiến tranh chưa hẳn đã lùi xa; hàng ngày hàng giờ các thế lực thù địch, phản động lưu vong vẫn nhăm nhe chia cắt đất nước; những loại tội phạm nguy hiểm vẫn chực chờ cơ hội; thiên tai lũ lụt vẫn hoành hành.

Để đất nước được giải phóng, được thống nhất như ngày hôm nay; rất nhiều người đã anh dũng hy sinh hay để lại một phần thân thể ở chiến trường. Họ sống và chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “tất cả vì Tổ quốc thống nhất ”.

Hương Sạch Tân Nguyên đồng hành cùng Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam dâng hương Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Quảng Trị

Xin được gửi lời tri ân thành kính tới các thế hệ đã chiến đâu vì độc lập tự do; vì sự bình yên cho Tổ quốc hôm nay. Sống trong cảnh hòa bình; được cất tiếng hát ca sẽ không quên mảnh đất dưới chân mình đã thấm đượm mồ hôi; xương máu của cha anh đi trước; và xin nguyện sống xứng đáng với những kỳ vọng của các thế hệ đi trước.

Ngày Thương binh Liệt sĩ – 27/07/2022.

Trả lời