Hương Sạch Tân Nguyên vinh dự là một trong những thương hiệu được Bộ Công Thương lựa chọn quảng bá trong chương trình Online Friday -60 giờ mua sắm trực tuyến được tổ chức bởi Cục Thương Mại Điện Tử và Kinh tế số chỉ đạo bởi Bộ Công Thương vào ngày 1,2,3/12 tại bờ hồ Hoàn Kiếm.

Chỉ hơn 5 phút Livestream Host Pewpew đã bán được hơn 400 đơn hàng cho Hương sạch Tân Nguyên
Xin chân thành cảm ơn Pewpew và Bộ Công Thương đã hỗ trợ các đơn vị livestream bán hàng trong chương trình Tuần lễ khuyến mại Quốc gia đang diễn ra

#nhangsach #huongsach #huongtram #tramnu #nhangbai #nuhuongbai #sanphamOCOP #sanphamsach #nhangthocung #nhangtram #sale #uudai #nuboket #nhangque #tet2024 #thackhoi #thackhoichutieu #nhangtramkhoanh #nhangchaylau #OCOP4SAO #OCOP #nhangque #huongque #vongtramhuong #vong108hat #vongtram

: