Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2021

Hương Sạch Tân Nguyên vinh dự được Tổng Hội Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn – Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn bầu chọn là Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2021.

Cả nước chỉ có 119 thương hiệu được vinh danh mà Thừa Thiên Huế chiếm 10 thương hiệu rồi, tự hào quá.
Xin chúc mừng các đơn vị được bầu chọn.

Trả lời