Cầu ngói Thanh Toàn

Hương Sạch Tân Nguyên tại Festival Huế 2022

Những ngày diễn ra Tuần lễ Festival Huế 2022 từ ngày 26/06-30/06/2022 hàng ngàn du khách đã cùng nhau tìm về cầu ngói Thanh Toàn, thuộc Thuỷ Thanh, Hương Thuỷ; để tham gia “Chợ quê ngày hội”. “Chợ quê ngày hội” tại Festival 2022 – Cầu Ngói Thanh Toàn, Huế Về đây, du khách được tham …