Hương Sạch Tân Nguyên Đón tiếp đoàn khảo sát của Bộ Công Thương

Hương Sạch Tân Nguyên đón tiếp đoàn đánh giá Sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu khu vực Miền Trung – Tây Nguyên năm 2024

Sáng ngày 25/06/2024, tại cơ sở sản xuất Công ty TNHH MTV Tân Nguyên, đoàn công tác của Cục Công Thương địa phương và Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt để thực hiện công tác đánh giá thực tế sản xuất tại cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực miền trung – Tây nguyên năm 2024.

Đoàn công tác của Bộ Công Thương khảo sát và đánh giá sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền trung – Tây nguyên năm 2024

Đoàn công tác gồm: Bà Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Chủ tịch Hội đồng bình chọn Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực – Trường Đoàn; Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng phòng Phát triển tiểu thủ công nghiệp và Doanh nghiệp, Cục Công Thương địa phương – Thành viên; Ông Nguyễn Chánh Vũ, Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế – Thành viên và ông Nguyễn Tuấn Dũng, Chuyên viên Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế – Thành viên.

Công ty TNHH MTV Tân Nguyên đã đón tiếp đoàn và giới thiệu về sản phẩm tiêu biểu của mình trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn. Ông Nguyễn Minh Nhật Tuấn, Giám đốc của công ty, đã chủ trì buổi làm việc, trong đó đoàn công tác cùng đại diện cơ sở thảo luận và tham khảo về các bước xem xét và đánh giá ban đầu để tham gia vào cuộc bình chọn khu vực.

 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Tân Nguyên đón tiếp đoàn công tác của Bộ Công Thương

 

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định 45/2012/NĐ-CP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là sản phẩm do các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất, có chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường; đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, kỹ thuật, xã hội; về sử dụng nguồn nguyên liệu; giải quyết việc làm cho người lao động và thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ môi trường.

 

Đây là một bước quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn

Ngoài việc bàn về các vấn đề liên quan đến bình chọn, các đại diện còn có cuộc trao đổi về cơ chế và hoạt động trong tương lai, nhằm nâng cao chất lượng và thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm. Mục tiêu là đưa sản phẩm Trầm Hương Tân Nguyên của Thừa Thiên Huế trở thành một trong những cơ sở hàng đầu đại diện cho khu vực này. Đây là một bước quan trọng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp nông thôn, mang lại giá trị kinh tế và xã hội bền vững cho địa phương.

Hương Sạch Tân Nguyên đã được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền trung – Tây Nguyên vào các năm 2018, 2020, 2022 và là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia các năm 2021, 2023. Tự hào là thương hiệu có 5 năm liền đạt được bình chọn cao quý này.

MKT.