12 Lời Phật Dạy Để Cuộc Sống Trở Nên Tốt Đẹp Hơn!

12 lời Phật dạy về cuộc sống:

1. Sở dĩ ta đau khổ chính là vì ta mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Khi ta vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi ta đau khổ, hãy nghĩ rằng nỗi đau khổ này cũng không trường tồn.

3. Đừng nên có thái độ bất mãn người khác hoài mà hãy quay về kiểm điểm chính ta. Bất mãn người khác là tự chuốc khổ cho chính mình.

4. Đừng có khẳng định về tư tưởng cách nghĩ của ta quá, như vậy sẽ ta đỡ phải hối hận, cắn rứt và đau khổ hơn.

5. Khi ta thành thật được với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối ta.

6. Do ta cứ xem những chuyện đơn thuần thành quá nghiêm trọng nên ta sẽ rất đau khổ.

7. Từ bi là vũ khí lớn nhất của ta và của tất cả mọi người.

8. Ta hãy cần đối diện với sự thật thì ta mới vượt qua được sự thật.

9. Một người không biết yêu thương chính mình thì người đó sẽ không bao giờ biết yêu thương mọi người xung quanh.

10. Có lúc ta muốn thầm hỏi mình, ta đang đeo đuổi cái gì? Ta sống vì cái gì?

11. Nếu ta có thể đứng ở góc độ của người để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.

12. Thế giới này vốn không thuộc về mình, do đó mình không cần bỏ nó. Cái mình cần vứt bỏ chính là tính Chấp của mình. Mọi vạn vật nó đều cung ứng cho mình nhưng nó không thể thuộc về mình mãi mãi.

Trả lời