Hoạt động

Hương Sạch Tân Nguyên được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu Thị Xã Hương Thủy năm 2019

Ngày 05/08/2019, Hương Sạch Tân Nguyên vinh dự được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu Thị Xã Hương Thủy năm 2019. Liên tiếp nhiều năm liền tham dự và đều đạt giải cao, đây là vinh dự cũng là động lực để Hương sạch Tân Nguyên phát triển hơn nữa …

Hương sạch Tân Nguyên tham gia Hội chợ quốc tế về thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông – Tây Đà Nẵng 2019

Hội chợ quốc tế về thương mại, du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông – Tây Đà Nẵng 2019 (EWEC) là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm mục đích cho các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây giới thiệu hàng hóa và giới thiệu tiềm năng, …