Hoạt động

Hương Sạch Tân Nguyên tham gia Chợ quê ngày hội tại Cầu Ngói Thanh Toàn- Festival Huế 2018

Chợ quê ngày hội tại Cầu ngói Thanh Toàn là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2018, “Chợ quê ngày hội” được khai mạc từ 28/4 và kéo dài đến ngày 2/5 tại xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên – Huế. Đây là một điểm đến trải …

Hương Sạch Tân Nguyên tham gia Hội chợ thương mại Quốc tế Festival Huế 2018

Hội chợ thương mại Quốc tế Festival Huế 2018 là một trong các sự kiện của Chương trình Festival Huế 2018 và là hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, Hội chợ thương mại quốc tế Festival Huế 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 26/4/2018 đến ngày 02/5/2018 tại Trung …