📣📣📣 CÔNG TY TÂN NGUYÊN CẦN TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN
 
🔴 KẾ TOÁN SẢN XUẤT
➡️ Số lượng: 01 người
➡️ Nơi làm việc: Nhà máy sản xuất Hương Sạch Tân Nguyên tại Thủy Phù, Hương Thủy, TTH
➡️ Yêu cầu: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ trung cấp trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất.
➡️ Mức lương: khởi điểm từ 4.500.000đ
‼ Hồ sơ nộp tại nơi làm việc hoặc gửi đến email tuyendung@tannguyen.vn
‼ Thời gian tuyển dụng đến 20/06/2022
 
🔴 KẾ TOÁN KHO
➡️ Số lượng: 01 người
➡️ Nơi làm việc: Kho hàng Hương Sạch Tân Nguyên tại 23 Thanh Hải, Thủy Xuân, TP. Huế
➡️ Yêu cầu: tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ trung cấp trở lên. Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kho hàng.
➡️ Mức lương: khởi điểm từ 5.000.000đ
‼ Hồ sơ nộp tại nơi làm việc hoặc gửi đến email tuyendung@tannguyen.vn
‼ Thời gian tuyển dụng đến 20/06/2022
 
——————————-
CÔNG TY TNHH MTV TÂN NGUYÊN
ĐC: 73 Trần Thái Tông, Thủy Xuân, TP. Huế
ĐT: 0234 938 366
Email: lienhe@tannguyen.vn
Website: tannguyen.vn