vòng tròn cuộc sống

VÒNG TRÒN CUỘC SỐNG!

“Cuộc sống là một vòng tròn. Quy luật thôi. Buồn rồi lại vui, thất bại rồi lại đứng lên. Ai lại không trải qua. Chỉ mong mọi người hãy sống với nhau bằng tình thương và sự trân trọng. Dù lời trên chẳng vào ra chuyện sinh tử, nhưng vẫn thấy thoát lên ý niệm …