cúng ông công

Cúng ông Công, ông Táo năm 2023 ngày nào?

Cúng ông Công, ông Táo hay lễ cúng Táo quân vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm là một phong tục có từ lâu đời của người Việt. Lễ cúng Táo quân (có nơi gọi là Tết Táo quân) thường được tiến hành vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Tuy nhiên, theo nhà nghiên …