Giới thiệu về sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao

Hết hàng

Hương Bài Tân Nguyên

NỤ BÀI THÁC KHÓI – BK40C

70,000

Hương Trầm Tân Nguyên

Nụ Trầm Hương – TT05C4

65,000

Hương Trầm Tân Nguyên

Nụ Trầm Hương – TT05C3

35,000

Hương Trầm Tân Nguyên

NỤ TRẦM THÁC KHÓI TK40P

65,000
Hết hàng

Hương Bài Tân Nguyên

NỤ BÀI THÁC KHÓI – BK80C

130,000

Hương Trầm Tân Nguyên

NỤ TRẦM THÁC KHÓI TK85P

125,000