Khai trương cửa hàng hương La Sơn tại 12 La Sơn Phu Tử, TP. Huế

Ngày 1/1/2015, Công ty Tân Nguyên phối hợp với đại lý phân phối mở cửa hàng hương La Sơn tại địa chỉ 12 La Sơn Phu Tử, TP. Huế.

Cừa hàng hương La Sơn giúp người dân sống tại khu vực phía bắc sông Hương của TP. Huế dễ dàng mua các sản phẩm Hương Sạch Tân Nguyên hơn trước đây

huong-sach-tan-nguyen-huong-bai-huong-tram-huong-que-khai-truong-la-son-5_1

huong-sach-tan-nguyen-huong-bai-huong-tram-huong-que-khai-truong-la-son-5_2

huong-sach-tan-nguyen-huong-bai-huong-tram-huong-que-khai-truong-la-son-5_3

huong-sach-tan-nguyen-huong-bai-huong-tram-huong-que-khai-truong-la-son-5_5

huong-sach-tan-nguyen-huong-bai-huong-tram-huong-que-khai-truong-la-son-5_4