🌴 ☀ 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐇𝐄̀ 𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐑𝐎̛̃ – 𝐒𝐀̆𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐇𝐄̂́𝐓 𝐂𝐎̛̃ ☀ 🌴

🌴 ☀ 𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐇𝐄̀ 𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐑𝐎̛̃ – 𝐒𝐀̆𝐍 𝐒𝐀𝐋𝐄 𝐇𝐄̂́𝐓 𝐂𝐎̛̃ ☀ 🌴
🔥|| 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗔𝗬! 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗔𝗬! || 🔥
⏰Thời gian: 𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟑/𝟎𝟒 – 𝟎𝟓/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒
🎁 Đơn hàng từ 𝟏𝟗𝟗𝐊 – 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐋𝐔̛ 𝐗𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐎̂́𝐌
🎁 Mua 1 túi nụ Trầm TT45C1 0.5K/ nụ Bài BT45C 0.5K/ nụ Bồ Kết KT45 0.5K – 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐋𝐔̛ 𝐗𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐎̂́𝐌
🎁 Mua 1 hộp nụ Trầm Cao Cấp C4 32 viên – 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐋𝐔̛ 𝐗𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐎̂́𝐌 𝐂𝐀𝐎 𝐂𝐀̂́𝐏
🎁 Mua 2 hộp nụ Trầm phổ thông 100 viên – 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐇𝐎̣̂𝐏 𝐍𝐔̣ 𝐓𝐑𝐀̂̀𝐌 𝐏𝐇𝐎̂̉ 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝟔𝟎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍
🎁 Mua 2 hộp nụ Trầm thác khói 85 viên – 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏 𝐇𝐎̣̂𝐏 𝐍𝐔̣ 𝐓𝐑𝐀̂̀𝐌 𝐓𝐇𝐀́𝐂 𝐊𝐇𝐎́𝐈 𝟒𝟎 𝐕𝐈𝐄̂𝐍
⚠ Lưu ý:
• Ưu đãi áp dụng tại Website, Zalo, Facebook, Trực tiếp và Hotline.
• Ưu đãi chỉ áp dụng với các sản phẩm hương/nhang.
• Không giới hạn số lượng mua.
• Không áp dụng trùng với các chương trình khuyến mãi khác.
——————————–
HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN.
Địa chỉ: 25 Thanh Hải, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Hotline: 0906.526.246