𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 || 𝗠𝗨𝗔 𝟭 𝗧𝗔̣̆𝗡𝗚 𝟏||

🎄 𝐌𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐂𝐡𝐫𝐢𝐬𝐭𝐦𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐞𝐚𝐫 🧧
🆘💰💰 || 𝗠𝗨𝗔 𝟭 𝗧𝗔̣̆𝗡𝗚 𝟏|| 💰💰🆘
🔥|| 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗔𝗬! 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗧𝗔𝗬! || 🔥
💌Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Hương sạch Tân Nguyên trong suốt một năm vừa qua, công ty dành tặng đến Quý khách hàng ưu đãi 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐊𝐇𝐔̉𝐍𝐆 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐍𝐀̆𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟑🎉
⏰𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: 𝐓𝐮̛̀ 𝟐𝟒-𝟐𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟑
🎁Hương Trầm hộp giấy cao cấp 23cm – Mã TH90C3N – 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏
🎁Hương Trầm hộp giấy cao cấp 38cm – Mã TH90C3 – 𝐌𝐔𝐀 𝟏 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏
🎁Hương Trầm ống cao cấp 38cm – Mã T190C2 – 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐁𝐚̀𝐢 𝐨̂́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂̉ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝟑𝟓𝐜𝐦 – 𝐌𝐚̃ 𝐁𝐎𝟏𝟖𝟎
🎁 Hương Trầm/Bài tất cả các loại túi 500gram -𝐌𝐔𝐀 5 𝐓𝐀̣̆𝐍𝐆 𝟏
⚠ Lưu ý:
• Ưu đãi áp dụng tại Website, Zalo, Facebook, Trực tiếp và Hotline.
• Không giới hạn số lượng mua.
• Không áp dụng trùng với các chương trình khuyến mãi khác.
———————————-
HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN.
Địa chỉ: 25 Thanh Hải, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Hotline: 0906.526.246