𝐋𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐨́𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 – 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐥𝐨̀𝐧𝐠

🍃𝐋𝐚̀𝐧 𝐤𝐡𝐨́𝐢 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 – 𝐂𝐚̂̀𝐮 𝐧𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐚̂́𝐦 𝐥𝐨̀𝐧𝐠
🪷 Như một tín hiệu truyền tin giữa thế giới hữu hình và vô hình, làn khói hương không chỉ là cầu nối tâm linh mà còn là cầu nối của những tấm lòng.
🪷 Hương trầm được xem là sản phẩm linh thiêng không thể thiếu trong đời sống tâm linh, thường được sử dụng rộng rãi trong các nghi lễ thờ cúng ông bà tổ tiên và đặc biệt là trong các hoạt động tu tập của Phật giáo.
🪷 Trong những ngày cận kề của Lễ Phật Đản, nhà Tân Nguyên trao tay bạn những sản phẩm Hương Trầm sạch để thành kính dâng lên Đức Phật như một lời bày tỏ sự về sự biết ơn và tri ân đối với Người.
——————————–
HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN.
Địa chỉ: 25 Thanh Hải, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế.
Hotline: 0906.526.246