Thờ cúng

nen hay khong rut tia chan huong: bat huong cang day, gia chu cang... it loc, lam han - 1

Nên hay không rút tỉa chân hương: Bát hương càng đầy, gia chủ càng… ít lộc, lắm hạn

Theo các nhà tâm linh, việc để chân hương quá đầy; khi thắp những nén hương tiếp theo không chạm được vào bát hương sẽ chèn lên chân hương trước; như vậy việc thắp hương sẽ không còn ý nghĩa gì. Ông Nguyễn Mạnh Cường, nhà nghiên cứu Phật học (Viện Nghiên cứu Ứng dụng …

Những quy tắc “bất di bất dịch” khi đi lễ chùa ngày mùng 1 âm lịch

Từ xưa đến nay, đi lễ chùa – một hoạt động gắn liền với đạo Phật đã trở thành một tập tục đẹp luôn được duy trì trong mỗi người con, mỗi gia đình Việt. Tuy nhiên để phát huy được giá trị văn hóa, tâm linh của việc lễ chùa ngày mùng 1 âm …