Ý nghĩa lễ Vu Lan

Nguồn gốc và Ý nghĩa của Lễ Vu Lan

Qua hàng nghìn năm, Vu Lan báo hiếu luôn là một trong những ngày lễ có sức sống văn hóa mãnh liệt nhất trong đời sống tinh thần của mỗi người  dân Việt Nam chúng ta.          Trong truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn; ăn quả nhớ người trồng cây …