Vào chùa thắp hương lễ Phật như thế nào cho phù hợp?

Vào chùa thắp hương lễ Phật như thế nào cho phù hợp?

Bước tới cửa chùa dâng hương lễ Phật thì hầu hết lòng người đều thành kính, chân tâm, hướng thiện. Thế nhưng những quy tắc, lễ nghi cơ bản khi vào chùa thắp hương như thế nào thì không phải Phật tử nào cũng biết? Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến những quy …