trầm tốc

Phân loại Trầm Hương – Có thể bạn chưa biết!

Trên thị trường hiện này có rất nhiều loại trầm hương khác nhau. Tuy nhiên để phân loại thì có 3 hạng chính, trong mỗi hạng này sẽ có nhiều sản phẩm khác nhau. Kỳ Nam Đây được đánh giá là Trầm Hương hạng nhất, quý và hiếm nhất. Được biết như là một báu …