trầm nụ tháp

Trầm nụ xông nhà – Chiêu tài dẫn lộc

Khi chuyển sang nhà mới, nơi văn phòng mới hay dọn dẹp nhà cửa; người Việt xưa thường thực hiện công việc xông trầm hương. Ý nghĩa của việc làm làm này giúp thanh lọc không khí, tẩy sạch mùi hôi, mùi ô uế; mang đến vượng khí, may mắn và bình an tiền tài …