thưởng thức trầm hương

Hương Trầm trong Hương Đạo Nhật Bản

Nhang Trầm Trong Hương Đạo Nhật Bản Với người Nhật, thưởng hương không chỉ đơn giản là nghe bằng khứu giác, mà là sự mài giũa 5 giác quan để “Nghe hương bằng cả tâm hồn”. Thưởng hương không thể ngửi qua loa đại khái, bởi đây chính là cả một quá trình ngưng lắng …

NGHỆ THUẬT THƯỞNG THỨC TRẦM HƯƠNG

NGHỆ THUẬT THƯỞNG THỨC TRẦM HƯƠNG Bạn đã từng thưởng thức hương trầm bao giờ chưa? Bạn đã biết cách thưởng thức hương trầm vào thời gian nào trong ngày là tốt nhất chưa? Bạn đã biết khi thưởng thức trầm kết hợp với sản phẩm gì sẽ vô cùng tuyệt vời chưa? Với nhiều …