thường hương

Nghệ thuật Hương đạo: Khi hương thơm cũng có tiếng nói riêng

So với Thư đạo, Kiếm đạo, Trà đạo hay Hoa đạo; Hương đạo có một chỗ đứng khiêm nhu; ít người biết đến và kén người thưởng thức hơn; phần vì tính trừu tượng, vô hình ẩn nơi làn hương gỗ ấm; phần vì cái khó trong việc ghi nhớ và gọi tên bằng ký …

Hương Trầm trong Hương Đạo Nhật Bản

Nhang Trầm Trong Hương Đạo Nhật Bản Với người Nhật, thưởng hương không chỉ đơn giản là nghe bằng khứu giác, mà là sự mài giũa 5 giác quan để “Nghe hương bằng cả tâm hồn”. Thưởng hương không thể ngửi qua loa đại khái, bởi đây chính là cả một quá trình ngưng lắng …