Thắp nhang ngày Rằm

Thắp hương ngày Rằm cần chuẩn bị gì để rước tài – lộc vào nhà?

Thắp hương là nét đẹp văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Ngoài các dịp lễ, Tết thì ngày rằm (ngày 15 âm lịch hàng tháng) tháng nào mọi gia đình cũng thắp hương cầu khấn tổ tiên và các vị thần linh phù hộ, độ trì cho gia đình được mạnh khỏe, bình …