Tết nhâm dần

TẾT NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ?

TẾT NÀY BẠN SẼ LÀM GÌ? Chúng ta có một năm quá nhiều đau thương, mất mát. Xin gói gọn tất cả bằng một câu nói vậy thôi bởi tất cả đã hiện lên trong suy nghĩ của chúng ta; rõ nét, đáng quên nhưng không thể quên… Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, kiệt …