TECHFEST HUE 2022

HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN TẠI NGÀY HỘI CỐ ĐÔ KHỞI NGHIỆP – TECHFEST HUE 2022

HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN TẠI NGÀY HỘI CỐ ĐÔ KHỞI NGHIỆP – TECHFEST HUE 2022 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì; phối hợp với Đại học Huế, Viện Nghiên cứu phát triển; Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành …