sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu Thị Xã Hương Thủy năm 2019

Hương Sạch Tân Nguyên được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu Thị Xã Hương Thủy năm 2019

Sáng ngày 13/8/2019, thị xã Hương Thủy đã tổ chức Tổng kết và trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thị xã năm 2019. Tham dự đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm nay có 14 bộ sản phẩm; do …