Phật giáo

5 Quan điểm sai lầm của người đời về đạo Phật

Đạo Phật là đạo Từ bi, đạo Trí Tuệ. Đóng góp của đạo Phật cho đạo đức xã hội là điều không ai có thể phủ nhận được; dù ở bất kỳ tôn giáo, giáo phái, khuynh hướng tư tưởng nào. Tuy vậy, trong cuộc sống, vẫn không ít người còn có những quan điểm …

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã…

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã.. Vào khoảnh khắc nhận ra ba điều này; tôi đã hiểu ra mình phải sống như thế nào thì mới có thể trở nên hạnh phúc. Không cần phải khiến cho tất cả mọi người trên thế gian yêu quý mình. Ngay cả Phật, Chúa còn không …