nụ trầm hương

Tìm hiểu về Hương/Nhang Sạch

Hương/Nhang là một sản phẩm mà hầu hết các gia đình đều dùng hàng ngày. Chúng ta sử dụng hương (nhang) để thắp cúng trời, đất, Phật, ông bà tổ tiên hoặc dùng hương để thư giãn, xông nhà, khử mùi, tăng vượng khí cho ngôi nhà hoặc nơi làm việc của mình. Vậy câu …

NGHỆ THUẬT THƯỞNG THỨC TRẦM HƯƠNG

NGHỆ THUẬT THƯỞNG THỨC TRẦM HƯƠNG Bạn đã từng thưởng thức hương trầm bao giờ chưa? Bạn đã biết cách thưởng thức hương trầm vào thời gian nào trong ngày là tốt nhất chưa? Bạn đã biết khi thưởng thức trầm kết hợp với sản phẩm gì sẽ vô cùng tuyệt vời chưa? Với nhiều …