Những điều Phật dạy

12 Lời Phật Dạy Để Cuộc Sống Trở Nên Tốt Đẹp Hơn!

12 lời Phật dạy về cuộc sống: 1. Sở dĩ ta đau khổ chính là vì ta mãi đeo đuổi những thứ sai lầm. 2. Khi ta vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi ta đau khổ, hãy nghĩ rằng nỗi đau khổ này cũng không trường tồn. 3. …