Lễ hội Thanh Trà

HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN TẠI “LỄ HỘI THANH TRÀ THỦY BIỀU” LẦN THỨ VII – 2022

HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN TẠI “LỄ HỘI THANH TRÀ THỦY BIỀU” LẦN THỨ VII – 2022 Từ 01 – 04/9/2022 [04 ngày] Khuôn viên cơ sở 2 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, địa chỉ 540 đường Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Là Lễ hội mang bản sắc văn hóa dân gian; …