Lễ hội Chợ quê ngày hội

Festival Huế 2022 – Hương Sạch Tân Nguyên

𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐞̂́ 𝟐𝟎𝟐𝟐 – 𝑳𝒆̂̃ 𝒉𝒐̣̂𝒊 “𝑪𝒉𝒐̛̣ 𝒒𝒖𝒆̂ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒉𝒐̣̂𝒊” Lễ hội ở Cầu ngói Thanh Toàn diễn ra từ ngày 26/6-30/6/2022 với nhiều chương trình hoạt động hấp dẫn, điểm mới của năm nay buổi lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 19h, dưới ngọn đèn lung linh của Cầu ngói Thanh Toàn …