huongsach

Tích cực hơn trong phòng chống dịch Covid -19

Phòng chống các loại dịch bệnh nói chung và dịch bệnh Covid-19 nói riêng là trách nhiệm của toàn xã hội, từ các cấp ủy đảng; chính quyền; đoàn thể đến từng người dân; trong đó ngành Y tế giữ vai trò nòng cốt về tham mưu các giải pháp chuyên môn, nghiệp vụ. Có …

Hương Sạch Tân Nguyên tại Hội chợ trưng bày và triển lãm – Nhà văn hóa trung tâm thị xã Hương Thủy

HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN TẠI HỘI CHỢ Gian hàng triển lãm Hương Sạch Tân Nguyên tại Hội chợ trưng bày và triển lãm – Nhà văn hóa trung tâm thị xã Hương Thủy nhân dịp Thị xã Hương Thủy đón nhận huân chương độc lập hạng Ba; và Công bố quyết định của Thủ tướng …