Hương sạch Tân Nguyên tham gia Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình