HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN THAM GIA LỄ HỘI TẾT VIỆT DIỄN RA TẠI CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM NGÀY 21/1 – 24/1

LỄ HỘI TẾT VIỆT TẠI CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM NGÀY 21/1 – 24/1/2021

Tối 21/1/2021, tại Công viên Lê Văn Tám, Sở Du lịch TP phối hợp Sở Công thương TP và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam tổ chức khai mạc Lễ hội Tết Việt.  Lễ hội Tết Việt là sự kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hiện đại. Hương sạch Tân Nguyên tham gia Lễ hội Tết Việt với …