Hương Sạch Tân Nguyên tham gia hội chợ

Hương Sạch Tân Nguyên tại Hội chợ trưng bày và triển lãm – Nhà văn hóa trung tâm thị xã Hương Thủy

HƯƠNG SẠCH TÂN NGUYÊN TẠI HỘI CHỢ Gian hàng triển lãm Hương Sạch Tân Nguyên tại Hội chợ trưng bày và triển lãm – Nhà văn hóa trung tâm thị xã Hương Thủy nhân dịp Thị xã Hương Thủy đón nhận huân chương độc lập hạng Ba; và Công bố quyết định của Thủ tướng …