Hương sạch Tân Nguyên tham dự Hội nghị phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Hương sạch Tân Nguyên tham dự Hội nghị phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Sáng ngày 14/10 tại KS. Hương Giang – 51 Lê Lợi, TP. Huế, Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam (NCA Việt Nam) tổ chức “Hội nghị toàn quốc biểu dương, phát …