hương sạch Tân Nguyên tại Hà Tĩnh

Mang Hương Sạch Tân Nguyên đến Hà Tĩnh

Hà Tĩnh mảnh đất của miền Trung thân thương nghèo khó. Cách trở những chốn đô thị hào nhoáng và phồn hoa tại các thành phố lớn. Không chỉ nghèo, Hà Tĩnh còn là nơi gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của những cơn bão lớn, những đợt gió lào nóng cháy da, cháy …