Hương sạch Tân Nguyên điều chỉnh giá bán sản phẩm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN

THÔNG BÁO (Về việc điều chỉnh giá bán lẻ niêm yết)   Kính gửi: Quý khách hàng. Công ty TNHH MTV Tân Nguyên xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Quý khách hàng trong thời gian qua đã quan tâm đến sản phẩm của Hương Sạch Tân Nguyên. Hương sạch Tân …