hương nhang hóa chất

TÁC HẠI KHI HÍT KHÓI HƯƠNG/NHANG HÓA CHẤT

Thắp hương để cúng lễ hoặc để sử dụng như một loại liệu pháp mùi hương ở các cơ sở làm đẹp là việc làm khá phổ biến. Nhưng với việc hương hóa chất tràn lan thì việc hít khói từ hương loại đó trong một không gian kín có thể gây ra những tác …