hương bài thơm

Dâng nén Hương bài – vẹn toàn Tài lộc

Cây hương bài còn được gọi là cát cánh lan, lưỡi đòng, huệ rừng, hương lâu, rẻ quạt, xường quạt, sơn gian lan…. Đây là một vị thuốc đã được dân gian tận dụng từ xa xưa. Lá cây hương bài giã nát đắp lên các mụn nhọt làm giảm nhức, khô mủ.  Rễ hương …