HUG BUILDING HUẾ

Khai trương HUG BUILDING HUẾ

Khai trương HUG BUILDING HUẾ Địa chỉ: 22 Nguyễn Lương Bằng, tp. Huế Hug Building – Huế Group một dự án hoàn toàn mới và lần đầu tiên có mặt tại Huế. Đây là một dự án mang tính thiết thực; dựa trên nền tảng của sự thấu hiểu những khó khăn của các bạn …