Hội thảo Kết nối thương mại – Đặc sản và thủ công mỹ nghệ Huế 2019