Đài truyền hình Thừa Thiên Huế

TRT Thừa Thiên Huế giới thiệu Hương Sạch Tân Nguyên

Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế – 𝗧𝗥𝗧 giới thiệu 𝑯𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑺𝒂̣𝒄𝒉 𝑻𝒂̂𝒏 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 – Sản phẩm sạch, đạt 𝗢𝗖𝗢𝗣 𝟰 𝗦𝗔𝗢 đến người tiêu dùng. Thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất theo thị trường; là một xu hướng nổi bật trong phong trào khởi nghiệp đổi …