cuộc sống

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã…

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã.. Vào khoảnh khắc nhận ra ba điều này; tôi đã hiểu ra mình phải sống như thế nào thì mới có thể trở nên hạnh phúc. Không cần phải khiến cho tất cả mọi người trên thế gian yêu quý mình. Ngay cả Phật, Chúa còn không …

Những câu nói giúp bạn vượt qua chính mình

NHỮNG CÂU NÓI GIÚP BẠN VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH 1. Bắt tay vào làm những việc cần thiết; sau đó làm những việc có thể rồi bạn sẽ nhận ra bản thân sẽ làm được những việc không thể. 2. Chuyện ta cần làm trong đời không phải là vượt lên trên người khác; mà …

VÒNG TRÒN CUỘC SỐNG!

“Cuộc sống là một vòng tròn. Quy luật thôi. Buồn rồi lại vui, thất bại rồi lại đứng lên. Ai lại không trải qua. Chỉ mong mọi người hãy sống với nhau bằng tình thương và sự trân trọng. Dù lời trên chẳng vào ra chuyện sinh tử, nhưng vẫn thấy thoát lên ý niệm …