Cúng Rằm vào giờ nào

Mâm cúng Rằm tháng Giêng trong nhà và ngoài trời

Cúng Rằm Tháng Giêng Vào Giờ Nào?

Dân gian có câu: Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng hay Lễ Phật quanh năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng. Cả năm được rằm tháng Bảy; cả thảy được Rằm tháng Giêng. Ngày 15/1 Âm lịch cũng là ngày trăng tròn đầu tiên của năm; nên được gọi là Tết Nguyên tiêu (nguyên nghĩa là …