Cúng chúng sinh

Phân biệt mâm cỗ cúng chúng sinh và cúng Vu Lan

Tuy trùng ngày nhưng mâm cỗ cúng lễ Vu Lan và cúng chúng sinh hoàn toàn khác nhau. Cúng chúng sinh là gì? Lễ cúng cô hồn thực ra có nguồn gốc từ đạo giáo của người Trung Quốc. Họ quan niệm rằng, từ ngày 2/7 Âm lịch, Diêm Vương sẽ bắt đầu mở Quỷ …